Historia szkoły

Budowę rozpoczęto w 1958 roku. Plac pod budowę wynosił około 1 ha. Pod koniec września 1959 roku ukończono budowę. Powstała szkoła z 22 salami lekcyjnymi i 2 salami gimnastycznymi.

1 pażdziernika 1959 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 91.W roku szkolnym 59/60 do szkoły uczęszczało 1220 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został Władysław Zawada, uznany i ceniony pedagog.

W roku szkolnym 1969/70 dyrektor W. Zawada przeszedł na emeryturę, a dyrektorem został nauczyciel wychowania fizycznego Gustaw Płocharz.

Od 1 września z inicjatywy nauczyciela w-f Janusza Nelickiego powstała pierwsza klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym. Opiekę nad nią objął KS „HUTNIK” Kraków. Pod patronatem tego klubu powołano w 1972 roku jeszcze jedną klasę sportową.

  

Władysław Zawada | Gustaw Płocharz | Janina Czaplińska

2 czerwca 1973 roku Szkole nadano imię wielkiego patrioty i sportowca Janusza Kusocińskiego. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: siostra Janusza Kusocińskiego- Janina Czaplińska, przedstawiciele władz dzielnicy, zaproszone delegacje szkół o tym samym imieniu oraz rodzice. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali wspaniałe widowisko artystyczne. Siostra J. Kusocińskiego dokonała odsłonięcia tablicy  pamiątkowej.

Rok szkolny 1973/74 był szczególny w historii szkoły. Na wniosek Ministerstwa Oświaty i Wychowania została utworzona Szkoła Sportowa. W tym roku rozpoczęto szkolenie sportowe w 4 oddziałach klas piątych. Dwa oddziały o profilu lekkoatletycznym, a dwa piłki ręcznej.

1 września 1974 roku Szkoła otrzymała sztandar.

 

Tablica pamiątkowa | Sztandar

Od 1981 roku szkoła jest organizatorem Międzynarodowego Turnieju  Młodzików w Piłce Ręcznej o Puchar Lajkonika. Przez pierwsze dwa lata był to turniej tylko dla dziewcząt, od 1983 roku jest on również organizowany dla chłopców.

W latach 1985-90 dyrektorem szkoły była Zofia Szpik.

W maju 1990 roku nauczyciele z klas lekkoatletycznych wraz z dyrektorem ds sportu W.Gramkiem zorganizowali  po raz pierwszy zawody lekkoatletyczne dla młodzików – Miting „KRAKA”.

W roku szkolnym 1990/91 dyrektorem szkoły został komendant szczepu działającego na terenie szkoły  „Czerwone  Maki”  im. Bohaterów  Monte Cassino Stanisław Baran.

W 1993 roku z inicjatyw dyrekcji, nauczycieli w-f oraz rodziców powołano do życia SKS „KUSY” z sekcjami lekkiej atletyki oraz piłki ręcznej zrzeszonymi w Polskich Związkach Sportowych.

W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty  z dniem 1 września 1999 roku na bazie ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 91 powstał Zespół Szkół sportowych Nr 1 w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 91 oraz Gimnazjum Nr 47.

W listopadzie 2000 roku zmarł dyrektor Stanisław Baran i od 1 stycznia 2001 roku

do 1 września 2006 dyrektorem był pan Waldemar Gramek.

Od 1.IX.2006r do 31 sierpnia 2011 r dyrektorem pan Wojciech Miodoński

Od 1.IX.20011 r. dyrektorem została pani Dorota Sowa

Wiele imprez sportowych i kulturalnych w Szkole ma już długoletnią tradycję.

Imprezy sportowe to:

 • Inauguracja roku sportowego (ślubowanie nowych klas sportowych) połączonez Mistrzostwami Szkoły w Biegach Przełajowych
 • Międzynarodowy Miting „KRAK”
 • Międzynarodowy Turniej o Puchar Lajkonika
 • Mistrzostwa Szkoły w Skoku Wzwyż
 • i wiele innych.

Oprócz zawodów rozgrywanych na terenie Szkoły uczniowie klas sportowych biorą udział we wszystkich zawodach organizowanych przez Związki Sportowe oraz SZS.

Ukoronowaniem sukcesów sportowych są osiągnięcia wychowanka szkoły Marcina Urbasia, który reprezentował Polskę (w XXVII roku działalności szkoły sportowej) w XXVII Igrzyskach Olimpijskich w Sydney.

Imprezy Kulturalne to:

 • Apele z okazji Święta Niepodległości, 3-go Maja,
 • Jasełka
 • Festiwale : Pieśni legionowej, Kolęd, Piosenki wakacyjnej, Piosenki angielskiej
 • Teatralia
 • Konkursy przedmiotowe
 • Konkurs wiedzy o Krakowie

autor: Edwarda Zapart, Dorota Kaduszkiewicz