Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 91
"Młodzi mają głos" – warsztaty dziennikarskie 2017