Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

"Pomoc dla osób niepełnosprawnych w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym."

Program Aktywny Samorząd w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
Ubiegać się o pomoc w programie mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
W ramach pomocy studenci studiów wyższych i uczniowie szkół policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia w oparciu o szczegółowe wytyczne programu zamieszczone na stronie PFRON   pfron.org.pl/pl/studenci

Dla Beneficjentów Programu corocznie zostaje opracowana przez Realizatora tj. MOPS w Krakowie Procedura nr 51 zawierająca druk wniosku o pomoc i wszelkie informacje dotyczące dofinansowania.
Wnioski o pomoc należy składać w wyznaczonych przez PFRON terminach naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14.
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka pod adresem  mops.krakow.pl/formy-pomocy  oraz w siedzibie Realizatora ul. Józefińska 14.

W przypadku kontynuowania nauki w ramach wykształcenia na poziomie wyższym, zapraszamy niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu Aktywny Samorząd.”

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału Edukacji
Anna Korfel- Jasińska


strzałka do góry

Osób online: 1