Szkoła Podstawowa Nr 91 szkoła sportowa Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.pl


« powrót główna

Kryteria oceniania zachowania Szkoła Podstawowa klasy 4 - 6

Kryteria oceniania zachowania Szkoła Podstawowa klasy 4 - 6
Stosunek do obowiązków szkolnych

 1. Systematyczny udział w zajęciach szkolnych
 2. Punktualność na zajęciach
 3. Posiadanie niezbędnych przyborów i pomocy
 4. Wypełnianie poleceń nauczyciela
 5. Zmienianie obuwia
Kultura osobista
 1. Odpowiednie zachowanie:
  • wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
  • stosunek do kolegów
  • na zajęciach pozaszkolnych
  • w czasie apeli i uroczystości szkolnych
  • w czasie przerw
 2. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru
 3. Unikanie używek
Aktywność własna ucznia
 1. Udział w konkursach organizowanych w szkole
 2. Udział w akcjach prowadzonych na terenie szkoły
 3. Przygotowanie i prowadzenie imprez klasowych
 4. Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych
 5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych
Na ogólną ocenę z zachowania składają się:
 1. ocena wychowawcy z każdego powyższego wymagania (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne)
 2. ocena zachowania ucznia na poszczególnych przedmiotach
 3. samoocena ucznia i ocena kolegów z klasy
 4. nagrody i kary statutowe

strzałka do góry

Osób online: 1