Przyjaźń bez granic ERASMUS +

Aktualności Festiwal Sportu „Diversity our strength”

Nadchodzący tygodniowy festiwal sportu organizowany przez ZSOS nr 1 w Krakowie to kolejny etap Projektu, to również duże sportowe wydarzenie dla naszej europejskiej młodzieży

Media o festiwalu sportu

Radio Kraków

TVP Kraków

 

 

Erasmus + podsumowanie (film 2:41)


Erasmus+ wszedł w nową fazę!

erasmus201602

Międzynarodowy projekt Erasmus+ organizowany przez (MFR, ZSOS i Calthorpe) wszedł w nową fazę. Kolejne dni przyniosły efekty.
Każda szkoła dokonała własnej prezentacji. Wspólnie wybrano także logo projektu. Razem spędzamy dużo czasu, zwiedzając Kraków, poznając jego najsłynniejsze zabytki, obcując z kulturą i ucząc się trudnego języka, jakim dla przyjaciół z Francji i Anglii okazał się język polski.

Projekt nabiera rumieńców – także pod postacią wirtualną! Stworzona specjalnie strona składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera ogólne informacje dotyczące projektu, jego założeń i celów, natomiast druga stanowi dział określany mianem social media – dostępny jedynie uczestnikom projektu – uczniom oraz opiekunom.

Spotkania odbywają się w Polsce, w Krakowie, w szkole ZSOS nr 1 w Nowej Hucie. Wszyscy chętnie biorą udział w treningach przygotowanych przez trenerów oraz innych aktywnościach. Najważniejszym założeniem projektu jest przełamywanie granic i wspólna międzynarodowa integracja, która, jak widać, służy wszystkim.

Filmy Erasmus+ 2016


ERASMUS + Przyjaźń bez granic
Kolejny wrzesień przyniósł nowe wyzwania, ale także nowe szanse. Tym razem Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 im. Janusza Erasmus Tablica1Kusocińskiego w Krakowie inauguruje rok szkolny na arenie międzynarodowej. Wraz z zaprzyjaźnionymi szkołami z Francji i Anglii szkoła weźmie udział w projekcie unijnym Erasmus + przewidzianym na okres dwóch lat.
Założenia projektu przewidują dzielenie się wszelkimi umiejętnościami, jak również dobrymi praktykami szeroko pojętego kształcenia w obszarze wychowania fizycznego, zdrowego trybu życia, sztuki i języków.
Udział w programie to wielkie wydarzenie! To także szansa dla młodych ludzi na poznanie innych kultur, nawiązanie kontaktów, poznanie zwyczajów i zwiedzanie świata!
Innowacyjne podejście to klucz otwierający drzwi do pracy w zespołach międzynarodowych oraz zaspokojenia oczekiwań społecznych, emocjonalnych, kulturowych, a przede wszystkim młodzieży niepełnosprawnej.
Erasmus + to rozwój umiejętności wzajemnego zrozumienia, wzmocnienie jakości kształcenia, nauczania i opieki, promowanie tolerancji w obszarze kultury, języków oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. To także próba poszerzenia granic tolerancji społeczeństwa w zakresie dostrzegania i akceptowania różnic osób niepełnosprawnych.


Erasmus+ w ZSOS 1

Szanowni Państwo,

Niniejszym, pragniemy przekazać Państwu informacje nt. ramowego planu działań i wydarzeń związanych z rozpoczęciem realizacji programu Erasmus+.

Jak Państwu wiadomo, nasza szkoła wraz z europejskimi partnerami (szkołą Calthrope, Anglia i szkołą MFR, Francja) otrzymała akceptacje przygotowanego planu projektu oraz środki na podjęcie zadań przygotowawczo- organizacyjnych.

Nasi uczniowie, nauczyciele i trenerzy będę działać wspólnie wraz z Anglią i Francją na rzecz szerzenia integracji, tolerancji a także podniesienia jakości edukacji w naszych szkołach.

Wszystkie cele realizowane będą poprzez naukę i doświadczenie płynące z rywalizacji sportowej (ZSOS nr 1), sztuki (Calthrope) oraz koncentracji na prozdrowotnym stylu życia (MFR).

Przedstawiamy uogólniony ramowy kalendarz spotkań, działań i wydarzeń:

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

11 – 14 Października 2015

POLSKA

faza organizacyjna, spotkanie liderów/ koordynatorów i dyrektorów wszystkich szkół partnerskich
07 – 13 Lutego 2016

POLSKA

faza przygotowawcza, spotkanie reprezentacji uczniów i opiekunów wszystkich szkół partnerskich
08 – 15 Maja 2016

POLSKA

Miting lekkoatletyczny – młodzież wszystkich szkół partnerskich weźmie udział w imprezie sportowej organizowanej przez ZSOS nr 1
03 – 07 Lipca 2016

ANGLIA

podsumowanie pierwszej części działań (Raport) oraz planowanie następnych – liderzy i dyrektorzy wszystkich szkół partnerskich
25 Września – 02 Października 2016

FRANCJA

faza przygotowawczo- organizacyjna, spotkanie reprezentacji uczniów i opiekunów wszystkich szkół partnerskich
04 – 10 Grudnia 2016

FRANCJA

młodzież wszystkich szkół partnerskich weźmie udział w projekcie promowania  szeroko pojętego- „zdrowego trybu życia” (PSHE- edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna) – MFR
05 – 11 Marca 2017

ANGLIA

faza przygotowawczo- organizacyjna, spotkanie reprezentacji uczniów i opiekunów wszystkich szkół partnerskich
25 Czerwca- 01 Lipca 2017

ANGLIA

młodzież wszystkich szkół partnerskich weźmie udział w projekcie artystycznym – Calthrope
10-13 Lipca 2017

FRANCJA

podsumowanie projektu, ewaluacja, plan działań współpracy i kontaktu poza projektem

W czasie 2 letniego projektu młodzież naszej szkoły weźmie udział w wymianach i spotkaniach wyjazdowych, będzie gościć partnerów z Anglii i Francji, uczestniczyć w projektach i konkursach tworzenia LOGO , projektowania plakatów i ulotek, wybrania oficjalnych kolorów szkoły, tworzenia obrazu/ rzeźby prezentującej idee projektu oraz wiele innych.

Regulamin uczestnictwa w Erasmus+
Deklaracja kandydata na uczestnika
Konkurs na LOGO Projektu