Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

Gimnazjum nr 47 Sportowe
Dzień otwarty 26 lutego 2016 r