Programy

ZPB1

GIM11W 2014 roku został wręczony na ręce pani dyrektor Doroty Sowy – Kołodziej oraz pedagoga Gimnazjum nr 47 pani Joanny Gondek w Krakowie – certyfikat „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

W projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Gimnazjum nr47 im. Janusza Kusocińskiego uczestniczy od 2009 roku.

 

 

 

 

Do głównych zadań w realizacji programu należą:

  • poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły,
  • zmiany infrastruktury szkoły,
  • informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
  • prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla uczniów,
  • edukacja uczniów pod kątem odpowiedzialności karnej nieletnich,
  • informowanie i angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

Nasi Partnerzy:

1. VIII Komisariat Policji w Krakowie p.Anna Lenart,

2. Straż Miejska Miasta Krakowa p.Katarzyna Sroka,

3. Rada Dzielnicy XVII Nowa Huta, p.Beata Poszwa, p. Mariusz Woda,

4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 p. Zuzanna Wcisło,

5. MCPU,

6. Krakowsi Instytut Psychoterapii,

7. Dzienny Ośrodek Socjoterapii – „Siemacha”,

8. MOPS – p.Iwona Juda

9. Szkoły partnerskie – projekt Erasmus +,

10. Klub Sportowy „SKS Kusy” – p.Jan Sowa.