Kalendarz Szkolny 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

  • Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016
  • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 – 01.01.2017
  • Ferie zimowe 30.01.2017 – 12.02.2017
  • Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 -18.04.2017
  • Egzaminy gimnazjalne dla uczniów kl. III 19 –21.04.2017
  • Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017
  • Wakacje 26.06.2017- 31.08.2017

Termin zebrań z rodzicami GM I –III

    I semestr

   • 13.09.2016
   • 15.11.2016
   • 20.12.2016
   • 24.01.2017
    II semestr

   • 21.03.2017
   • 23.05.2017

 

Pisemne powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania:

   • I do 20.12.2016
   • II do 23.05.2017

Wystawianie ocen i powiadamianie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych):

  • I do 13.01.2017
  • II do 14.06.2017